Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö jakoi 117.000 euroa apurahoja – Suomi 100 -Innovaatiopalkinto Jero Aholalle ja tiedepalkinto Timo Hyppäselle
 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö jakoi syysjuhlassaan 28.11.2017 kannustus-apurahoja Lappeenrannan teknillisen yliopiston perusopiskelijoille, väitöskirjaa tekeville jatko-opiskelijoille ja  väitelleille post doc -tutkijoille. Lisäksi jaettiin opetusstipendit, avustus Erotustekniikan keskukselle, Suomi 100 -Innovaatiopalkinto ja illan lopuksi tiedepalkinto, joka on suuruudeltaan 12.000 euroa.

 

Suomi 100 -Innovaatiopalkinnolla yliopiston tukisäätiö halusi kunnioittaa itsenäisen Suomen 100-vuotista taivalta myöntämällä palkinnon ennakkoluulottomasta ja innovatiivisesta tutkimuksesta. Palkinto muodostui Leo Kojo –rahastosta, Lauri ja Lahja Hotisen rahastosta sekä Matematiikan ja kemian rahastosta. Rahastojen jo edesmenneet perustajat Leo Kojo, Lauri Hotinen ja Eeva Suurlahti ovat syntyneet vuonna 1917. Palkinnon sai professori Jero Ahola, joka esitteli tutkimusaihettaan, jossa ilmasta tehdään ruokaa ja polttoainetta aurinkoenergian avulla. Tällöin tuotantolaitos voidaan perustaa mihin vain, kun ei olla vedestä ja polttoaineesta riippuvaisia.


Vuoden 2017 Tiedepalkinnon sai professori Timo Hyppänen. Hyppänen toimii LUT School of Energy Systemsin professorina Lappeenrannassa. Tutkimusaiheena Hyppäsellä on energiaprosessien mallintaminen ja erityisesti leijukerrostekniikan hyödyntäminen energiatekniikan sovelluksissa. Leijukerrostekniikkaa mallintamalla voidaan vähentää päästöjä, kustannuksia ja riskejä esim. kyseistä tekniikkaa käyttävien voimalaitosten rakentamisessa. Mallinnuksen avulla tehostetaan merkittävästi myös uusien energiaprosessien kehittämistä erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käytettäessä erilaisia polttoaineita raaka-aineina. Päästöjä voidaan vähentää leijukerrosprosessilla mm. ottamalla hiilidioksidi talteen tuotekaasuista, tuottamalla energiaa uusiutuvan biomassan avulla tai parantamalla prosessien hyötysuhdetta, mikä lisää voiman tuotantoa pienemmillä päästöillä.


Tiedepalkintotoimikunnan kriteerinä tiedepalkintoa arvioidessaan oli tutkimustoiminnan tieteellinen merkittävyys ja innovatiivisuus, tieteellinen tuotanto, kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö, yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus. Professori Hyppänen on ohjannut suuren määrän väitöskirjoja, hän on saanut useita akateemisia tunnustuksia, hän on ahkera julkaisija ja patentteja hänellä on eri maissa yli 500. Hän on ollut lukuisissa tieteellisissä luottamustehtävissä, hänellä on paljon yhteistyötä yritysten kanssa, hän on onnistunut keräämään myös ansiokkaasti tutkimusvaroja mm. EU:lta. Hyppänen on osallistunut aktiivisesti oman alansa kansainvälisen verkoston toimintaan ja on ollut tutkimusyhteistyössä alan eturivin tutkijoiden ja yritysten kanssa ja hänen tutkimusryhmänsä on ollut mukana 8 EU-tutkimuskonsortiossa.


Perusopiskelijoiden stipendejä jaettiin 15 kpl, jotka olivat 1.000 euron suuruisia. Stipendien saannin edellytyksenä oli hyvä opintomenestys ja hyvin edenneet opinnot. Lisäksi huomioitiin mahdolliset tutkimukset ja ulkomailla suoritetut opinnot. Jatko-opiskelijoiden ja väitelleiden post doc –tutkijoiden osalta kannustusapurahan saamiseen vaikuttivat aktiivinen tutkimustyö sekä ulkomaan vaihtotutkijavierailut. Kannustusapurahat olivat suuruudeltaan 4.000 euroa. Opetusstipendit olivat 1.000 euron suuruisia ja ne jaettiin vuoden luennoitsijalle ja vuoden opintojakson pitäjälle. Vuoden luennoitsijan stipendin sai professori Tuomo Sainio kemiantekniikan alalta. Parhaasta opintojaksosta stipendin sai Ahti Jaatinen-Värri energiatekniikan alalta. Kannustusapurahat jaettiin Lauri ja Lahja Hotisen rahastosta, Kemian ja Matematiikan rahastosta, Imatran kaupungin rahastosta ja Sähkötekniikan rahastosta. Erotustekniikan keskukselle jaettiin 30.000 euron avustus Nuutti ja Tyyne Vartiaisen rahastosta. Avustuksen otti vastaan Erotustekniikan keskuksen johtaja Samantha Kiljunen.

Illan avasi säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen. Vartiainen korosti puheessaan yliopistoa tukevien tahojen sekä LUT:n yhteistyötä innovaatioiden eteenpäin viemisessä. Tätä varten on perustettu Green Campus Innovations –yritys, jonka kautta vasta perustetut LUT-lähtöiset yritykset tai jo olemassa olevat LUT:n tutkimukseen nojautuvat yritykset voivat saada rahoitusta.  Rehtori Juha-Matti Saksa kertoi LUT:n kuulumiset, jossa kävi ilmi Suomen yliopistojen ensi vuoden erittäin tiukka rahoitustilanne. LUT on onnistunut toiminnallaan sopeuttamaan menoja ja selviää rehtori Saksan mukaan lähitulevaisuuden haasteista hyvin.

Illan viihtyvyydestä vastasivat LUT:n Teekkarilaulajat sekä tunnelman luojana ihastuttavalla äänellään hurmannut laulava pianisti Susanna Soikkeli. Suomi 100 –teemaan liittyen kuultiin Teekkarilaulajilta aina yhtä liikuttava Finlandia.

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖ

Syysjuhla 28.11.2017        

Stipendit, apurahat ja avustukset, yhteensä 117.000 euroa               

                     

                      OPISKELIJAT,  1000 euroa - yhteensä 15000 e

1                    Abdullai, Abdul-Rauf Larry

2                    Gräsbeck Krister

3                    Hyttinen Jenni

4                    Jokelainen Artturi

5                    Kettunen Simo

6                    Lehtisyrjä Lassi

7                    Luukkainen Roope

8                    Minashkina Daria

9                    Niemelä Oona

10                  Nigam Vivek Prakash

11                  Partti Ari

12                  Rautasalo Essi

13                  Simonen Jaakko

14                  Sirviö Aleksi

15                  Tuunainen Valeri

                     

                      IMATRAN KAUPUNGIN RAHASTO, 4000 euroa

                      Lyytikäinen Katja

 

                      SÄHKÖTEKNIIKAN RAHASTO, 4000 euroa

                      Jaatinen Pekko

                     

                      LAURI JA LAHJA HOTISEN RAHASTO, 4000 euroa -
                                                                            yhteensä 24000 euroa

                      Karhunen Antti

                      Khakurel Jayden

                      Kozlova Mariia

                      Toghyani Amir

                      Uusitalo Antti

                      Vanhala Mika
 

                     KEMIAN JA MATEMATIIKAN RAHASTO, 4000 euroa, yhteensä 20000 euroa
                     
                      Filimonov Roman

                      Golmaei Seyed Mohammad

                      Junttila Virpi

                      Kinnarinen Teemu

                      Virolainen Sami

                     

                      NUUTTI JA TYYNE VARTIAISEN RAHASTO,  avustus 30000 euroa

                      Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Erotustekniikan keskus

                     

                      OPETUSSTIPENDI, 1000 euroa - yhteensä 2000 euroa

                      Jaatinen-Värri Ahti

                      Sainio Tuomo

                      

                      SUOMI 100 - INNOVATIIVISUUSPALKINTO,  6000 euroa

                      Kemian ja matematiikan rahasto                  2000 e

                      Lauri ja Lahja Hotisen rahasto                       2000 e

                      Leo Kojo –rahasto                                                2000 e

                      Ahola Jero

                     

                      TIEDEPALKINTO, 12000 euroa

                      Timo Hyppänen

 

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste

Kannustusapurahat haussa 11.9. lähtien - Syksyn haussa voivat apurahoja hakea hyvin menestyneet perusopiskelijat, post doc tutkijat ja ulkomaille lähtevät perheelliset tutkijat.
___________________________________________________________
Käsittelemme muita kuin kannustusapurahahakemuksia noin kahden viikon välein.
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy