LUT-rahastot 


LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiössä on erillisrahastoja, jotka jakavat apurahoja ja avustuksia rahastosäännöissä tai lahjakirjassa mainittuihin tarkoituksiin.

Kaikkiin rahastoihin voidaan tehdä kohdennettuja lahjoituksia. Alla olevat rahastot tekevät lahjoituksia LUT yliopistoon ja sen tutkijoille.
 
Lauri ja Lahja Hotisen rahasto
 
Rahaston pääoman ovat lahjoittaneet Lauri ja Lahja Hotinen. Rahasto jakaa apurahoja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien
ja kauppatieteiden maistereiden jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön. Rahaston
kannustusapurahat haettavana kerran vuodessa, hakuaika syys-lokakuussa.
 
Metsäteollisuusrahasto
 
Metsäteollisuusrahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
harjoitettavaa paperi- ja kuitutekniikan sekä puutuotetekniikan tutkimusta ja opetusta. Rahasto
jakoi vuonna 2010 ensimmäiset apurahat.
 
Leo Kojo – rahasto
 
Leo Kojo–rahasto on perustettu Mannerheim-ristin ritari, keksijä Leo Kojon (s. 28.6.1917, k.
26.1.2006) kunniaksi. Leo Kojo –rahaston tavoitteena on kannustaa Lappeenrannan
teknillisen yliopiston opiskelijoita opinnäytetöissä ja tutkimuksessa luoviin ratkaisuihin.
Rahaston tavoitteena on myös tukea innovatiivista toimintaa Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa. Tarkoituksensa toteuttamiseen rahasto jakaa palkintoja ja apurahoja. Opinnäytepalkinto on
haettavana vuosittain elo-syyskuussa edellisen lukuvuoden aikana tehdyistä opinnäytteistä.
 
Riitta Uosukaisen rahasto
 
FL, KTT (h.c.) Riitta Uosukaisen rahaston peruspääoma muodostuu hänen lahjoituksestaan
tukisäätiölle. Rahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehtävää
teknis-humanistista tutkimusta ja opetusta. Rahaston tavoitteena on erityisesti tukea hankkeita,
joissa humanistisia tieteitä kuten kielitiede, kirjallisuus, viestintä ja historia on sovellettu tai
yhdistetty teknisiin ja taloudellisiin tieteisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseen rahasto jakaa henkilökohtaisia apurahoja.
 
Imatran kaupungin rahasto
 
Rahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevia
imatralaisia ja tukea alueen kehittämistä palvelevaa tutkimusta ja opetusta. Tarkoituksensa
toteuttamiseen rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia.
 
Kemian ja matematiikan rahasto
 
Kemian ja matematiikan rahasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön alainen
erillisrahasto. Rahaston pääoman on saatu sisarusten Eeva ja Aune Suurlahden sekä Martta
Loimarannan lahjoituksina ja testamentilla vuosina 2004–2010.
Kemian ja matematiikan rahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa harjoitettavaa kemian ja matematiikan alan jatko-opiskelua, tutkimusta ja
opetusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa tavoitteita edistäviä apurahoja mukaan
lukien matka-apurahoja.
 
Sähkötekniikan rahasto
 
Sähkötekniikan rahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
harjoitettavaa sähkötekniikan opiskelua, tutkimusta ja opetusta. Tarkoituksensa
toteuttamiseen rahasto jakaa osaston tavoitteita edistäviä apurahoja.
 
Nuutti ja Tyyne Vartiaisen rahasto
 
Nuutti ja Tyyne Vartiaisen rahasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön alainen
erillisrahasto. Rahasto on perustettu Nuutti Vartiaisen lahjoituksena 7.9.2007.
Nuutti ja Tyyne Vartiaisen rahaston tarkoituksena on tukea Lappeenrannan teknillisen
yliopiston Erotustekniikan keskuksen toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa
avustuksia Erotustekniikan keskuksen toiminnan kehittämiseen ja laitehankintoihin sekä jakaa
apurahoja.
 
Merkkipäivärahasto
 
Merkkipäivärahastoon voi ohjata esim. syntymäpäiväonnitteluja tai vastaavia. Rahastosta jaetaan avustuksia yliopiston tutkimukseen. Merkkipäivämuistamisensa rahastoon ovat ohjanneet mm. professori Veli Matti Virolainen ja Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Seppo Miettinen.
 
Ympäristötekniikan rahasto
 
Rahasto on perustettu vuonna 2009. Ympäristötekniikan rahaston tavoitteena on tukea
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa harjoitettavaa ympäristötekniikan ja -talouden
tutkimusta, opetusta ja opiskelua ympäristön laadun ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja
luonnonsuojelun edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseen rahasto jakaa tavoitteita
edistäviä apurahoja, avustuksia ja palkintoja.
 
Evälahti Oy –rahasto
 
Imatralainen perheyhtiö rakennusliike Evälahti Oy täytti vuonna 2010 60 vuotta. Rahaston
pääoma saatiin yhtiön lahjoituksena. Evälahti Oy -rahaston tavoitteena on tukea
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa harjoitettavaa tutkimusta, erityisesti
rakentamisen tuotannonohjaukseen, rakennustekniikkaan ja kiinteistöomaisuuden hallintaan
liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Kareltek-rahasto

Kareltek-rahaston tavoitteena on tukea Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavaa yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta.

Hiilitieto ry:n rahasto

Hiilitietorahaston on perustettu 2019. Rahasto tukee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa harjoitettavaa ilmaston muutokseen, sopeutumiseen ja vähäpäästöiseen energiateknologiaan liittyvää tutkimusta ja opetusta.

 
Lisätietoja rahastoista ja niiden apurahojen jakamisesta antaa toimitusjohtaja Timo Alho, puh. 040 5126324, (timo.alho(at)lut.fi).
Kaikkiin rahastoihin voidaan tehdä myös kohdennettuja lahjoituksia.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste


Seuraavat työvaliokunnan kokoukset: 13.4.
Lahjakirjat tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja apuraha-anomukset viimeistään viikkoa ennen tukisäätiölle.
 
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy