Tue tiedettä ja koulutusta


LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön tarkoituksena on yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä varten käytettäväksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön.

Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia yliopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste


Golf

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
www.lut.fi

Seuraavat työvaliokunnan kokoukset: 13.4.
Lahjakirjat tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja apuraha-anomukset viimeistään viikkoa ennen tukisäätiölle.
 
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy