Tue tiedettä ja koulutusta


Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön tarkoituksena on yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä varten käytettäväksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön.

Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia yliopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 7351.1
Toiminnanjohtaja: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi


Ajo-ohje

Tietosuojaseloste


Golf

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
www.lut.fi

Työvaliokunnan seuraava kokouspäivä on: 12.11.2019
 
(Lahjoitukset säätiössä kaksi viikkoa ennen kokousta ja apuraha-anomukset viimeistään 5.11.2019)
 
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy