Tue tiedettä ja koulutusta


LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön tarkoituksena on LUT-yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopistossa suoritettavan tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen tukeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä ja opiskelua varten käytettäväksi LUT-yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopistossa.

Apurahoja myönnetään mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön. Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, jakaa stipendejä ansioituneille opiskelijoille ja tieteen harjoittajille, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste


Golf

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
www.lut.fi

Käsittelemme apurahahakemuksia noin kahden viikon välein.
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy